Rejestracja Logowanie
drukuj

Łatwe prognozowanie Twojego biznesu

 • Kontroluj wydatki Twojej firmy
 • Przeprowadź analizę finansową Twojego biznesu
 • Utwórz bilans swojej firmy on-line
 • Narzędzia ekonomiczne, które pomagają w prowadzeniu firmy
 • Szybka weryfikacja perspektyw finansowych Twojego biznesu
 • Kalkulatory, które pomogą Ci w zarządzaniu Twoją firmą
 • Amortyzacja
 • Prognozy biznesowe
 • Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa
 • Bilans
 • Rentowność
 • Rachunek przepływów
 • Rachunek zysków i strat
 • Analiza biznesowa

Narzędzia

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat pokazuje dokonania jednostki w danym okresie. Zawiera istotną informację o rentowności jednostki. Jego istota polega na przeciwstawieniu przychodom ( i zyskom nadzwyczajnym) z różnych rodzajów działalności współmiernych do nich

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, rachunek przepływów pieniężnych (rpp)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, rachunek przepływów pieniężnych (rpp) jest sprawozdaniem pokazującym przepływ środków pieniężnych w danej firmie z uwzględnieniem jego źródeł i wykorzystania. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w poszczególnych elementach

Wskaźniki

Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wskaźniki wyliczane są one w oparciu o

Wybierz pakiet dla Siebie

 

O serwisie

Analityka finansowa pełni coraz istotniejszą rolę w obszarze planowanie rozwoju przedsiębiorstw, oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy oraz istniejących trendów oraz identyfikacji czynników ekonomicznych wskazujących...więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone dla ProstePrognozy